કાનામાંથી દ્વારકાધીશ બનવામાં તે ઘણું બધું ગુમાવ્યું છે…

કૃષ્ણ ગોકુળ છોડીને મથુરા ગયા ત્યારે રાધા પણ નવ વર્ષનાં હતા…!

એ પછી કૃષ્ણ રાધાને મળ્યા જ નથી…

ગયા તે ગયા જ

હમણાં એક બહુ જ અદભૂત રચના વાંચી
લેખકનું નામ અજ્ઞાત છે
પણ જેને આ લખી છે એને મારા પ્રણામ…

કાવ્યની પૂર્વભૂમિકા કૈક આવી છે
એકવાર સ્વર્ગમાં વિચરણ કરતા રાધા અને કૃષ્ણ સામસામે આવી ગયા.

રાધા કૃષ્ણને પૂછે છે :
‘કેમ છો દ્વારકાધીશ..?

આ સાંભળીને કૃષ્ણ કહે :
રાધા હું તને ખૂબ યાદ કરતો હતો.
તારી યાદમાં આંખમાંથી આંસુ આવી જતા હતા..!

રાધા જવાબ આપે છે
મારે તને ક્યારેય યાદ કરવો પડ્યો નથી..!

જે ભૂલી જાય એને યાદ કરવું પડે..

હું તો તને ભૂલી જ નથી
મને આંખમાં આંસુ પણ નથી આવ્યા..!

કારણ કે મારી આંખમાં તું જ હતો…

મને બીક લાગતી કે આંસુ આવશે તો આંખમાંથી તુંવહી જઈશ..
તને ખબર છે…

કાના માંથી દ્વારકાધીશ તું બન્યો એમાં તે કેટલું બધું ગુમાવ્યું છે…?

તે એક આંગળી ઉપર ભરોસો મુકીને સુદર્શન ચક્ર તો ચલાવ્યું…
પણ બીજી બધી આંગળીઓથી વાગતી વાંસળીને તું ભૂલી ગયો..

દ્વારકાધીશ અને કાનામાં શું તફાવત છે એ તને કહું..?
તું કાના જ રહ્યો હોત તો સુદામા ને ઘેર તું દોડીને ગયો હોત…

પણ..
દ્વારકાધીશ બન્યો એટલે સુદામા ને તારી પાસેઆવવું પડ્યું..
કાના…

તે ભગવત ગીતા લખી એમાં કયાં ય મારા નામનો તે ઉલ્લેખ કર્યો નથી..

છતાં ભગવત ગીતાના પાઠ પછી લોકો..
રાધે રાધે…
શું કામ બોલે છે..?
કાના..

તું યમુનાનાં મીઠા જળ છોડીને છેક દ્વારકાના દરિયાના ખારાં પાણી સુધી પહોંચ્યો..!

કાનામાંથી દ્વારકાધીશ બનવામાં તે ઘણું બધું ગુમાવ્યું છે…

_*’..ને દ્વારકાધીશ કા’નો રડી પડ્યો……..

• गौतम बुद्ध के सुविचार •

…. जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो
केवल वर्तमान पे ध्यान केंद्रित करो ।
– गौतम बुद्ध

…. आप पूरे ब्रह्माण्ड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो, आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता।
– गौतम बुद्ध

…. स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा संबंध।
– गौतम बुद्ध

…. हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता, हमें अपने रास्ते पे खुद चलना है।
– गौतम बुद्ध

…. तीन चीज़ें ज्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकतीं – सूर्य, चन्द्रमा और सत्य
– गौतम बुद्ध

…. आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जायेंगे ।
– गौतम बुद्ध

…. अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ़ नहीं रख पाएंगे ।
– गौतम बुद्ध

…. हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियाँ परछाई की तरह आपके साथ चलती हैं ।
– गौतम बुद्ध

…. किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरुरी है – अनुशासन और मन पर नियंत्रण।
अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है
– गौतम बुद्ध

…. क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पे फैंकने के समान है जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा।
– गौतम बुद्ध

…. जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है फिर भी उसकी रौशनी कम नहीं होती उसी तरह एक दूसरे से खुशियाँ बांटने से कभी खुशियाँ कम नहीं होतीं ।
– गौतम बुद्ध

…. इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर ना तलाशें ।
– गौतम बुद्ध

…. आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जायेगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा ।
– गौतम बुद्ध

…. हजारों लड़ाइयाँ जितने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता ना कोई स्वर्गदूत और ना कोई राक्षस ।
– गौतम बुद्ध

…. जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता ।
– गौतम बुद्ध

…. निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है, मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है, मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती ।
– गौतम बुद्ध

…. हम जो बोलते हैं अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा,
अच्छा या बुरा ।
– गौतम बुद्ध

…. आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो, घमंड और ईर्ष्या करनेवाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती ।
– गौतम बुद्ध

…. अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों निर्भर मत रहो ।
– गौतम बुद्ध

….. असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना ।
– गौतम बुद्ध.

The oneness of the human family

This is the sum of duty, do not do to others what would cause pain if done to you. = Hinduism

Treat not others in ways that you yourself would find hurtful. = buddhism

One should treat all creatures in the world as one would like to be treated. = Jainism

Don’t create enmity with anyone as god is within everyone = Sikhism

Regard your neighbor’s gain as your gain and your neighbor’s loss as your loss = Taoism

One word which sums up the basis of all good conduct… Loving =indness. Do not do unto others what you do not want done to yourself. = Confucianism

What -is hateful to you’d do not do to your fellow man. This is the whole torah: All the rest is commentary. = Judaism

Do not do unto others whatever is injurious to yourself. = Zoroastrianism

In everything, do to others as you would have them do to you, for this is the law and the prophets. = Christianity

Not one of you truly believes until you wish for others what you wish for yourself. = Islam.

Lay not on any soul a load that you would not wish to be laid upon you, and desire not for anyone the things you would not desire for yourself. = baha’i

Keep in mind that equanimity is most important – Message from Guruji S N Goenkaji

Keep in mind that equanimity is most important for you. The type of sensation you feel doesnot matter.

Whenever a deep-rooted sankhara comes to the surface, it will produce a particular type of sensation, but don’t assume that every sensation you feel is because of a sankhara.

When you are meditating, it is true that most of the sensations are because of sankharas, but there are many other causes for sensations to arise.

Whatever the cause, if a sensation occurs and you don’t generate a new sankhara, the purpose is served: naturally the old accumulated stock will start to come up to the surface of the mind and be eradicated.

Professionals’ Questions and Answers – Guruji S N Goenkaji

Q: How can professionals, who have less time, practice meditation?
A: Meditation is all the more important for professionals! Those who are householders, who have responsibilities in life, need Vipassana much more, because they have to face situations in life where there are so many vicissitudes. They become agitated because of these vicissitudes. If they learn Vipassana, they can face life much better. They can make good decisions, right decisions, correct decisions, which will be very helpful to them. For professionals, executives, and other people with responsibilities, Vipassana is a great boon.

Source: The Gracious flow of Dhamma, for details visit: www.vridhamma.org

The Story of Thera Channa.

Channa was the attendant who accompanied Prince Siddhattha when he renounced the world and left the palace on horseback.

When the prince attained Buddha hood, Channa also became a bhikkhu.
As a bhikkhu, he was very arrogant and overbearing because of his close connection to the Buddha.

Channa used to say, “I came along with my Master when he left the palace for the forest. At that time, I was the only companion of my Master and there was no one else. But now, Sariputta and Moggallana are saying, ‘we are the Chief Disciples,’ and are strutting about the place.”

When the Buddha sent for him and admonished him for his behavior, he kept silent but continued to abuse and taunt the two Chief Disciples.

Thus the Buddha sent for him and admonished him three times; still, he did not change.

And again, the Buddha sent for Channa and said, “Channa, these two noble bhikkhus are good friends to you; you should associate with them and be on good terms with them.”

Then the Buddha spoke in verse as follows:

“One should not associate with bad friends, nor with the vile.
One should associate with good friends, and with those who are noble.”

[In spite of repeated admonitions and advice given by the Buddha, Channa did as he pleased and continued to scold and abuse the bhikkhus.

The Buddha, knowing this, said that Channa would not change during the Buddha’s lifetime but after his demise (parinibbana) Channa would surely change.

On the eve of his parinibbana, the Buddha called Thera Ananda to his bedside and instructed him to impose the Brahma-punishment (Brahmadanda) to Channa; i.e., for the bhikkhus to simply ignore him and to have nothing to do with him.

After the parinibbana of the Buddha, Channa, learning about the punishment from Thera Ananda, felt a deep and bitter remorse for having done wrong and he fainted three times.

Then, he owned up his guilt to the bhikkhus and asked for pardon.

From that moment, he changed his ways and outlook. He also obeyed their instructions in his meditation practice and soon attained arahatship.]

(The Dhammapada
78,Verses and Stories
Translated by
Daw Mya Tin,M.A.)

The Story of Upaka

The Buddha uttered following Verse in answer to the question put up by Upaka, a non-Buddhist ascetic,
while the Buddha was on his way to the Deer Park (Migadaya) where the Group of Five Bhikkhus (Panca Vaggis) were staying.

The Buddha was going there to expound the Dhamma cakkappavattana Sutta to the Panca Vaggis, his old associates, viz., Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Assaji, and Mahanama.

When Upaka saw Gotama Buddha, he was very much impressed by the radiant countenance of the Buddha and so said to him, “Friend, you look so serene and pure; may I know who your teacher is?”

To him, the Buddha replied that he had no teacher.

Then the Buddha spoke in verse as follows:

“I have overcome all,
I know all,
I am detached from all,
I have given up all; I am liberated from moral defilements having eradicated craving, (i. e., I have attained arahatship).

Having comprehended the Four Noble Truths by myself, whom should I point out as my teacher?”
(At the end of the discourse Upaka expressed neither approval nor disapproval but just nodded a few times and went on his way.)

Message from Guruji S N Goenkaji for beginner on path of Dhamma

A beginner who starts on the path has to work. You are being taught to reach the stage that is without “I” (anattā), and when there is no “I” there is no doer. But if we say there is no “I” in the beginning, you could become confused and think you do not need to work. You must first understand, “Well, I have to take steps on the path.” A time will come when you understand, “There is a path but there is nobody to walk over it, there are only steps being taken on the path.” That stage has to come naturally. If the “I” is still there in you and you try to impose a feeling that the “I” is not there, it is not helpful.

That is why the Buddha’s teaching is to work first with anicca. When you get established in anicca, then dukkha will naturally become clear to you, and you will understand that however pleasant a feeling may be it passes away. If you develop attachment to it you will become miserable. So misery is inherent in even the most pleasant experience. Understanding of dukkha becomes more and more predominant once you are established in anicca. When you are established in anicca and dukkha, then the third stage—an understanding of anattā—develops, and you think, “What is this phenomenon? Where is ‘I’? Things are just happening, there is just a flow of mind and matter interacting.” When the “I” dissolves at the experiential level it is helpful. An imposed conception of anattā will not help. That is why the Buddha never advised us to start with anattā . Start with anicca,then dukkha will follow, and anattā will develop.

When Ramana Maharshi spoke of no doer, he spoke of anattā, the third, final stage. He must have reached that stage, so naturally he spoke about it to people who he felt were developed. But it does not mean that a beginner should start working in that way.”

– SN Goenkaji
From “For the Benefit of Many”

The Story of Cincamanavika

As the Buddha went on teaching the Dhamma, more and more people came flocking to him, and the ascetics of other faiths found their following to be dwindling.

So they made a plan that would harm the reputation of the Buddha.They called the very beautiful Cincamanavika, a devoted pupil of theirs, to them and said to her, “If you have our interests in your heart, please help us and put Samana Gotama to shame.”

Cincamanavika agreed to comply.

That same evening, she took some flowers and went in the direction of the Jetavana monastery. When people asked her where she was going, she replied, “What is the use of you knowing where I am going?” Then she would go to the place of other ascetics near the Jetavana monastery and would come back early in the morning to make it appear as if she had spent the night at the Jetavana monastery.

When asked, she would reply, “I spent the night with Samana Gotama at the Perfumed Chamber of the Jetavana monastery.”

After three or four months had passed, she wrapped up her stomach with some cloth to make her look pregnant.

Then, after eight or nine months, she wrapped up her stomach with a round piece of thin wooden plank; she also beat up her palms and feet to make them swollen, and pretended to be feeling tired and worn out. Thus, she assumed a perfect picture of a woman in an advanced stage of pregnancy.

Then, in the evening, she went to the Jetavana monastery to confront the Buddha.

The Buddha was then expounding the Dhamma to a congregation of bhikkhus and laymen.Seeing him teaching on the platform, she accused the Buddha thus: “O you big Samana! You only preach to others. I am now pregnant by you, yet you do nothing for my confinement. You only know how to enjoy your self!”

The Buddha stopped preaching for a while and said to her, “Sister, only you and I know whether you are speaking the truth or not,” and Cincamanavika replied, “Yes, you are right, how can others know what only you and I know?”

At that instant, Sakka, king of the devas, became aware of the trouble being brewed at the Jetavana monastery, so he sent four of his devas in the form of young rats. The four rats got under the clothes of Cincamanavika and bit off the strings that fastened the wooden plank round her stomach. As the strings broke, the wooden plank dropped, cutting off the front part of her feet. Thus, the deception of Cincamanavika was uncovered, and many from the crowd cried out in anger, “Oh you wicked woman! A liar and a cheat! How dare you accuse our noble Teacher!”

Some of them spat on her and drove her out.

She ran as fast as she could, and when she had gone some distance the earth cracked and fissured and she was swallowed up.

The next day, while the bhikkhus were talking about Cincamanavika, the Buddha came to them and said. “Bhikkhu;, one who is not afraid to tell lies, and who does not care what happens in the future existence, will not hesitate to do any evil.”

Then the Buddha spoke in verse as follows:

“For one who transgresses the Truth, and is given to lying, and who is unconcerned with the life hereafter, there is no evil that he dare not do.”