સ્વર્ગ અને નરક

એક બાળકને સ્વર્ગ અને નરક જોવાની ખુબ જ ઇચ્છા હતી. એ રોજ આ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતો.

એક દિવસ ભગવાન તેના પર રાજી થયા અને બાળકને સ્વર્ગ તથા નરક બતાવવાનું વચન આપ્યુ.

કોઇ એક ચોક્કસ દિવસે ભગવાનને થોડી ફુરસદ મળી એટલે એ પેલા બાળક પાસે આવ્યા અને કહ્યુ, “ચાલ બેટા, આજે તને સ્વર્ગ અને નરકની મુલાકાત કરાવું. બોલ તારે પહેલા કોની મુલાકાત લેવી છે?”

બાળકે કહ્યુ, “પ્રભુ, પહેલા નરક બતાવો. પછી સ્વર્ગમાં થોડો સમય આરામ કરવો હોઇ તો પણ વાંધો ન આવે.”

ભગવાન બાળકને લઇને નરકમાં ગયા.

દરવાજો ખોલીને અંદર પ્રવેશ્યા.
સૌ પ્રથમ ભોજનશાળાની મુલાકાતે ગયા.
બાળકે જોયુ તો ત્યાં અનેક પ્રકારના ભોજન હતા.
જાત જાતના પકવાનોના થાળ પડ્યા હતા.
આમ છતા લોકો ભુખના માર્યા તરફડીયા મારી રહ્યા હતા.
કેટલાકના મોઢામાંથી સારુ ભોજન જોઇને લાળો ટપકતી હતી પરંતું એ ભોજન લેતા ન હતા.

બાળકે ભગવાનને પુછ્યુ, “પ્રભુ આવુ કેમ ? ભોજન સામે હોવા છતા આ લોકો કેમ ખાતા નથી અને દુ:ખી થઇને રાડો પાડે છે?”

ભગવાને બાળકને કહ્યુ, “બેટા, આ તમામ લોકોના હાથ સામે જો. બધાના હાથ સીધા જ રહે છે. એને કોણીથી વાળી શકતા નથી અને એટલે એ ભોજનને હાથમાં લઇ શકે છે પણ પોતાના મુખ સુધી પહોંચાડી શકતા નથી. ભોજનને મુખ સુધી પહોંચાડવા એ હવામાં ઉંચે ઉડાડે છે અને પછી પોતાના મુખમાં ઝીલવા માટેનો પ્રયાસ કરે છે પણ એમા એ સફળ થતા નથી.”

બાળકે દલીલ કરતા કહ્યુ, “પ્રભુ આ તો નરકના લોકો માટે હળાહળ અન્યાય જ છે. ભોજન સામે હોવા છતા તમે કરેલી કરામતને કારણે હાથ વળતો નથી અને એ ખાઇ શકતા નથી.”

ભગવાને કહ્યુ, “ચાલ બેટા હવે તને સ્વર્ગની ભોજનશાળા બતાવું. એ જોઇને તને નરક અને સ્વર્ગ વચ્ચેનો ભેદ બહુ સરળતાથી સમજાઇ જશે અને હું અન્યાય કરુ છુ કે કેમ ? તે પણ તને ખબર પડી જશે.”

બાળક ભગવાનની સાથે સ્વર્ગની ભોજનશાળામાં ગયો. અહિંયા નરકમાં હતા એ જ પ્રકારના બધા ભોજન હતા અને એવી જ વ્યવસ્થાઓ હતી છતાય બધાના ચહેરા પર આનંદ હતો. બધા શાંતિથી ભોજન લઇ રહ્યા હતા.

બાળકે ધ્યાનથી જોયુ તો અહિંયા પણ દરેક લોકોની શારિરીક સ્થિતી નરક જેવી જ હતી. મતલબ કે કોઇના હાથ કોણીથી વળી શકતા નહોતો.
પરંતું લોકો ભોજન લેતી વખતે એકબીજાને મદદ કરતા હતા સામ-સામે બેસીને પોતાના હાથમાં રહેલો કોળીયો સામેવાળી વ્યક્તિના મુખમાં મુકતા હતા અને સામેવાળી વ્યક્તિના હાથમાં રહેલો કોળિયો પોતાના મુખમાં સ્વિકારતા હતા.

બાળકે ભગવાનની સામે જોઇને હસતા હસતા કહ્યુ, “પ્રભુ મને સ્વર્ગ અને નરક વચ્ચેનો તફાવત બરોબર સમજાઇ ગયો.”

સ્વર્ગ મેળવવા માટે મરવાની જરુર નથી. એકબીજાને મદદ કરવાની ભાવના હોય તો આ ધરતી પર જ સ્વર્ગની અનુભૂતિ થશે.

‘તારુ જે થવુ હોય તે થાય હું મારુ કરુ’ આવી વિચારસરણી જ્યાં છે તે નરક છે અને
‘મારુ જે થવુ હોય તે થાય પહેલા હું તારુ કરુ’ આવી ભાવના જ્યાં છે ત્યાં સ્વર્ગ છે.👏

Don’t assume you know what others go through – Just Be kind, always…… Be nice to others.

A girl by name Deepa went to school in the neighbouring village where she wasn’t known well.

For three weeks, she came to school late and every day the teacher punished her.

On the fourth week, Deepa didn’t attend school at all and many thought she had GIVEN UP on school due to the everyday punishment.

However, Deepa reported again on fifth week and this time she came earlier than everybody.

When the teacher came to class, Deepa was punished for not attending school the previous week but the teacher was also kind enough to commend her for coming early that day, stating that the punishments had finally yielded some results.

Just then, Deepa asked if she could say something and the teacher gave her permission.

She started :
” I’ve been raised up by a single mother without a brother or a sister. Five weeks ago, my mother fell ill and was hospitalized. The three weeks I came late, I had to prepare something for her every morning and pass by the hospital to deliver the same. Unfortunately, my mother passed away last week and that’s the reason I didn’t come to school. We buried her last Friday. Today I came early since I didn’t have to prepare anything or even pass by the hospital. And now that she is gone, I will always be here early”

As she sat down, no one in the whole class was able to hold their tears, the teacher was not spared either.

Lesson:
How many times do we judge others for things we know not ?

We ask questions like :
– Why you are not getting married?
– Why you are not having kids ?
– When will you find a job ?
– When will you buy a car?
– When will you build a house?
etc….

Do we attempt to understand their situations or we just judge from the case scenarios

Some situations are not relative and what we think could be very far from the truth.

Don’t assume you know what others go through or that people move in the same pace or direction as you.

Be kind, always…… Be nice to others.

Darkness does not come to light, light has to go to darkness. – Krishana

Once, it so happened that Lord Krishna was standing in front of the mirror decorating himself. He was trying on different crowns on his head and putting on some fine jewelry while his charioteer waited outside with the chariot ready.

His charioteer waited and waited and thought to himself – usually Krishna comes immediately, today he has still not come. So, out of curiosity he went inside to find out if the program was still on because Krishna was very unpredictable, anytime anything could change. So, the charioteer goes inside and he sees Lord Krishna standing in front of the mirror admiring himself.

He politely asked, “My dear Lord, tell me, why are you dressing up so much today. Where are we going?”

Lord Krishna said, “I am going to meet Duryodhana.”

The charioteer said, “You are dressing up so much to meet Duryodhana?”

Lord Krishna then said, “He cannot see my inside, he can only appreciate my outside. So how I am dressed will impress him because he cannot see my inside.”

Then the charioteer said, “You are going to Duryodhana? You should not go, he should come to you. This I cannot accept.”

Many times, the drivers and assistants give you more advise than needed. He continued to say, “This is not fair. Look at your status and look at him! You are the Lord of the world. You should not go, let him come.”

Krishna turned back, looked at him, smiled and said, “Darkness does not come to light, light has to go to darkness.”

These few words silenced the charioteer. 😇

Who is your life partner??? – Your real life partner is Your Body.

Who is your life partner???

Mother?
Dad?
Husband /wife?
Best friend?
Son?
Daughter??
Teacher?
Principal?

Or someone else… ????

Remember ! Your real life partner is Your Body.

You and your body stay together from the beginning of your life till your last breath.

You enjoy each relationship in this world that you feel is good for you..
But you also play an important role with your body.

What you do to your body is your responsibility and that will come back to You.
The more you care for your body, the more your body will care for You.

What you eat..
What you do for being Fit…
How u deal with stress (physical/mental/emotional)
How much rest you give to it..
Will decide how your body gonna respond in your day to day life.

Remember your body is the only permanent address where You live.

What your body wants is?
Love
Care
Respect
Politeness
Humbleness
Honesty

Your body is your responsibility.
Because…
You are Your real life partner.

Be Fit forever.
Take care💃🏿

शील की महिमा

मुक्ति के मार्ग पर चलने वालों को चारित और वारित शीलों में परिपक्व और सुरक्षित होना चाहिए ।

१) शील पालन से सभी भौतिक, मानवी, दैवी और निर्वाणिक संपत्तियाँ प्राप्त/ उपलब्ध होती हैं ।

२) शील पालन से इस लोक में यश, कीर्ति, प्रशंसा, प्रसिद्धि, धनलाभ तथा परलोक में स्वर्गीय सुख प्राप्त / उपलब्ध होता हैं ।

३) शील पालन से अनेक अच्छे शीलवान, धर्मवान, सद्गुणों में परिपक्व कल्याणमित्र मिलते हैं ।

४) शील सभी कुशलताओं का उद्गम है, आधार है ।

५) शील कल्याण का जन्मदाता है,

६) शील सभी धर्मों में प्रमुख है । प्रधान है ।

७) शील, दुराचरण के सामने लगी हुई सीमा-रेखा है ।

८) शील मन का संवर है ।

९) शील चित्त की अतीव प्रसन्नता है ।

१०) शील वह तीर्थ है, जहाँ सारे दुष्कर्मों के मैल धोये जाते हैं ।

११) शील ही वह स्थान है, जहाँ से निर्वाण का मार्ग शुरू होता है ।

१२) मार की सेना से अपनी रक्षा के लिए और मार-सेना को परास्त करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए शील ही अप्रतिम बल है, अस्त्र हैं ।

१३) विकार-समूहों को ध्वस्त करने के लिए शील ही अप्रतिम और उत्तम अस्त्र है ।

१४) शील धर्मवानों का उत्तम आभूषण-अलंकरण है ।

१५) शील अपनी रक्षा के लिए अद्भुत कवच है ।

१६) विकारों के दल दल में डूबने से बचने के लिए और भवसागर को पार करने के लिए शील ही महान और मजबूत सेतु (पुल) है ।

१७) शील ऐसी श्रेष्ठतम सुगंध है, जिसकी सुरभि (सुगंध) सभी दिशाओं को प्रवाहमान होती हैं और देवलोक तक जाती हैं ।

१८) मुक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए शील ही श्रेष्ठतम संबल है, सहारा है, उत्तम पाथेय है ।

१९) शील ऐसा वाहन है, की जिस पर सवार होकर दुर्गम कांतार से बाहर निकलने के लिए सभी दिशाओं में जाया जा सकता है ।

२०) मुक्ति के मार्ग पर शील श्रेष्ठतम हैं, अग्र है, प्रमुख हैं ।

२१) शीलवान लोग मृत्यु के बाद दुर्गति में नहीं जाते । मनुष्य लोक या देवलोक में ही जन्मते हैं ।

२२) शील में परिपक्व व्यक्ति ही सम्यक-समाधि में परिपक्व हो सकता है । और सम्यक-समाधि में परिपक्व व्यक्ति ही प्रज्ञा-वान बन सकता है । और प्रज्ञा-वान व्यक्ति ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है ।

इसलिए दृढ़ संकल्प कर, दृढ़ता से शीलोंका पालन करें ।

मंगल हो ।
मंगल मैत्री सहित ।

મળતા રહો મિત્રો – ઑશો રજનીશ

જયારે મારુ મૃત્યુ થશે તો
તમે મારા
પરિવારજનોને મળવા આવશો
અને મને ખબર પણ નહિ પડે તો
હમણાં જ આવી જાવો ને મને મળવા.

જયારે મારુ મૃત્યુ થશે
તમે મારા બધા ગુનાઓ
માફ કરી દેશો
જેની મને ખબર પણ નહિ પડે તો
આજે જ માફ કરી દો ને.

જયારે મારુ મૃત્યુ થશે ત્યારે
તમે મારી કદર કરશો અને
મારા વિષે સારી સારી વાતો કરશો
જે હું સાંભળી નહિ શકુ તો
હમણાં જ બોલોને.

જયારે મારુ મૃત્યુ થશે ત્યારે
તમને થશે કે માણસ
ઘણો સારો હતો એની સાથે
થોડો વધુ સમય વિતાવ્યો હોત તો
સારુ થાત તો
આજે જ આવી જાઓ ને.

એટલા માટે કહું છું કે
રાહ નહિ જુઓ
રાહ જોવામાં ક્યારેક
બહુ મોડુ થઇ જાય છે..!!

એટલા માટે
મળતા રહો મિત્રો

 • ઑશો રજનીશ

• गौतम बुद्ध के सुविचार •

…. जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो
केवल वर्तमान पे ध्यान केंद्रित करो ।
– गौतम बुद्ध

…. आप पूरे ब्रह्माण्ड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो, आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता।
– गौतम बुद्ध

…. स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा संबंध।
– गौतम बुद्ध

…. हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता, हमें अपने रास्ते पे खुद चलना है।
– गौतम बुद्ध

…. तीन चीज़ें ज्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकतीं – सूर्य, चन्द्रमा और सत्य
– गौतम बुद्ध

…. आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जायेंगे ।
– गौतम बुद्ध

…. अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ़ नहीं रख पाएंगे ।
– गौतम बुद्ध

…. हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियाँ परछाई की तरह आपके साथ चलती हैं ।
– गौतम बुद्ध

…. किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरुरी है – अनुशासन और मन पर नियंत्रण।
अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है
– गौतम बुद्ध

…. क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पे फैंकने के समान है जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा।
– गौतम बुद्ध

…. जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है फिर भी उसकी रौशनी कम नहीं होती उसी तरह एक दूसरे से खुशियाँ बांटने से कभी खुशियाँ कम नहीं होतीं ।
– गौतम बुद्ध

…. इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर ना तलाशें ।
– गौतम बुद्ध

…. आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जायेगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा ।
– गौतम बुद्ध

…. हजारों लड़ाइयाँ जितने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता ना कोई स्वर्गदूत और ना कोई राक्षस ।
– गौतम बुद्ध

…. जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता ।
– गौतम बुद्ध

…. निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है, मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है, मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती ।
– गौतम बुद्ध

…. हम जो बोलते हैं अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा,
अच्छा या बुरा ।
– गौतम बुद्ध

…. आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो, घमंड और ईर्ष्या करनेवाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती ।
– गौतम बुद्ध

…. अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों निर्भर मत रहो ।
– गौतम बुद्ध

….. असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना ।
– गौतम बुद्ध.

જે કપની અંદર હોય એ જ બહાર છલકાય.

આપણા હાથમાં ગરમ કૉફીનો
છલોછલ ફીણમઢેલો કપ
હોય અને પીવાની
તૈયારી
કરતા જ હોઈએ
ત્યાંજ પાછળથી
કોઈ ઉતાવળમાં આવે. તેનો ધક્કો હાથને વાગે અને છલોછલ ભરેલા
કપમાંથી ચારે તરફ કૉફી
ઢોળાય જાય.

બરાબર આવું જ થાય.

શા માટે કૉફી ઢોળાય?

તમે જવાબ આપશો
અરે કોઈ પાછળથી ધક્કો મારે તો કૉફી ઢોળાય જ ને ?

ના,
આ જવાબ પૂરો સાચો નથી.
તમારા હાથમાંના કપમાંથી
કૉફી ઢોળાય,
કારણ કે
કપ કૉફીથી ભરેલો હતો.
જો
કપ
ચાથી ભરેલો હોત તો… ચા ઢોળાત !

જે કપની અંદર હોય એ
છલકાયને બહાર આવી જાય…
ઢોળાઈ જાય.
પછી એ ચા હોય,
કૉફી કે દૂધ કે લસ્સી કે પછી શરબત.

જે કપની અંદર હોય એ જ બહાર છલકાય.

આ વાતમાં છુપાયેલો સંદેશ હવે સમજીએ.

સંદેશ એ છે કે
આ છલોછલ ભરેલો કપ એ આપણે છીએ.
જ્યારે જીવનમાં આપણને
સમય-સંજોગ પ્રમાણે ધક્કો
લાગે ત્યારે આપણી અંદર જે
હોય એ
બહાર છલકાય છે.

જ્યાં સુધી ધક્કો ન વાગે ત્યાં
સુધી તો આપણે
બરાબર સારા બનવાનો દંભ કરી શકીએ છીએ,
પરંતુ
જ્યારે ન ગમતું બને,
ધક્કો વાગે ત્યારે હકીકતમાં
અંદર રહેલું
વ્યક્તિત્વ બહાર આવી જાય છે.

આપણે આપણી જાતને
પૂછવાનું છે કે
આપણે કપ હોઈએ-
ધક્કો વાગે
તો બહાર શું છલકાય?

જિંદગીમાં ધક્કો વાગે
ત્યારે શું છલકાશે?
શું ઢોળાશે?

આનંદ ? આભાર ? શાંતિ ? માનવતા ?
વિનમ્રતા ?
કે પછી
ગુસ્સો ?
કડવાશ?
ખરાબ શબ્દો ?
કે પછી
ખરાબ વર્તન?

આપણામાંથી કશુંક સારું જ છલકાય, ઢોળાય એ માટે જીવનને ક્ષમા,શાંતિ, આનંદ, દયા, પ્રેમ, લાગણી, સ્નેહભર્યા શબ્દો અને હકારાત્મકતાથી ભરી દો.

પછી ભલે જીવનમાં ધક્કો વાગે કશુંક સારું જ છલકાશે.

આપનું જીવન સુગંધિત રહે…મહ.
💐💐💐

The oneness of the human family

This is the sum of duty, do not do to others what would cause pain if done to you. = Hinduism

Treat not others in ways that you yourself would find hurtful. = buddhism

One should treat all creatures in the world as one would like to be treated. = Jainism

Don’t create enmity with anyone as god is within everyone = Sikhism

Regard your neighbor’s gain as your gain and your neighbor’s loss as your loss = Taoism

One word which sums up the basis of all good conduct… Loving =indness. Do not do unto others what you do not want done to yourself. = Confucianism

What -is hateful to you’d do not do to your fellow man. This is the whole torah: All the rest is commentary. = Judaism

Do not do unto others whatever is injurious to yourself. = Zoroastrianism

In everything, do to others as you would have them do to you, for this is the law and the prophets. = Christianity

Not one of you truly believes until you wish for others what you wish for yourself. = Islam.

Lay not on any soul a load that you would not wish to be laid upon you, and desire not for anyone the things you would not desire for yourself. = baha’i

How to Work Less and Get More Done

10 Commandments of SCRUM

The management development process that has transformed the technology industry and is revolutionizing how business works:

 1. One Meeting a Day. In fifteen minutes, you can coordinate your efforts, align your team, and discover obstacles to progress. Get rid of status meetings, and two hour-long searches for blame.
 2. Make Work Visible. One of the biggest time wastes in American corporations is team members not knowing what other people are working on. It results in duplication, wasted effort, secrecy, working on the wrong things, working on the same things, and spending effort on things that don’t matter. Simply putting all the work up on a wall on sticky notes in three columns–To Do, Doing, Done–will eliminate huge amounts of waste. The fastest teams in the fastest companies know what everyone is working on.
 3. Keep Teams Small. If your team is more than 9 people, it’s too big. Smaller is better. A huge amount of research shows that small teams cost less, produce more, and deliver faster than big teams. A team of five will work faster than a team of twenty. Adding people to a late project will only complicate the process and make the project later.
 4. Eliminate Agendas – Create Deliverable. Before every meeting, everyone involved needs to have a clear understanding of what the deliverable of the meeting is. Does a decision have to be made that can’t be in any other way? Make every meeting produce something. If the deliverable can’t be articulated, don’t have the meeting.
 5. Forget Titles; Tear Up Your Business Cards. The best teams all have one job title: Team Member. Research shows that the more specialized the roles in an organization, the slower the organization will be. Keep the titles for external use if you have to. Within the group, job titles slow things down, measurably.
 6. No Interruptions. Humans are absolutely terrible at multitasking. Sadly, the research is clear that the people who think they are the best at it are actually the worst. Every time you switch tasks, from crafting a report to answering an email, your productivity plummets. Do one thing at a time. Create uninterrupted time. You will be stunned by the increase in productivity
 7. One Project at a Time. When you ask people how much of their time they spend working on a specific project it is usually less than fifty percent, and often twenty percent. Assign team members to one project 100 percent until that is done. Then go to the next one. We’ve been in companies where management claims one project is the top priority for the company–that it is a make or break project. But the people assigned to that project aren’t spending 100 percent of their time on it. It’s flabbergasting, but all too common.
 8. Prioritize. Often organizations have four or five projects going on at once, with team members switching from project to project. Everything is a priority. But when management implies that, what they are really saying is that nothing is a priority. Focus on the project with the most value. Put it at the top of the queue. Work to get it to done and then move to the next project. By focusing on one project at a time, you will deliver those five projects in less time than it would have taken if you’d worked on them all at once. And you or your customers will be making revenue off it months earlier.
 9. No Heroes. When someone makes a heroic effort to save a project–to deliver it successfully on time and under budget–they usually get slaps on the backs and high fives. But heroics aren’t a sign of greatness. They are a sign of a deeply dysfunctional system. Why were heroics required? Bad planning? Heroism should be viewed as an organizational failure, not celebrated. A Hail Mary pass in football, even if completed, is an act of desperation, not the sign of a successful team.
 10. Burn the Timesheets. Measuring how many hours an employee puts into a project is a meaningless metric. Yet it has somehow become how we pay our employees, how we write contracts, and how we evaluate effort. It’s an old saw, but whatever you measure you get more of. Does it really matter how long it took to create something? Isn’t the real metric the deliverable, the value created? Measure output, not input, and you’ll get more value delivered in less time. With SCRUM, our motto is work less, get more done. Equating hours with effort is a fool’s errand.